нүүрстөрөгчийн нунтаг нунтаглахад тохиромжтой бугер сувдан тээрэм pu

1/ нийслэлд бүртгэлтэй иргэн нийслэлд буюу аль ч аймаг, сумын газарт; 2//Энэ заалтыг 2005 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/ 2/ энэ зүйлийн 1 дэх заалтад зааснаас бусад иргэд нийслэлээс бусад ...

Хэрэв танд асуулт байгаа бол энд дарж шууд тусламж авна уу.